Shkolla Franceze ndërkombëtare e Shkupit

Aventura në EFIS

Që prej më se 20 vitesh, Shkolla Franceze ndërkombëtare e Shkupit po zhvillohet pa reshtur, gjithmonë me të njëjtin objektiv: ekselencën e nxënësve të saj sipas modelit francez.

Klasat janë akredituar deri në CM2 dhe së shpejti do të akreditohen për 9-vjeçaren. Numri i vogël i nxënësve në klasa u lejon mësuesve t’u përgjigjen më mirë vështirësive të nxënësve tanë, të diferencojnë mësimet me qëllim që ata të jenë sa më të suksesshëm dhe t’u përshtaten aftësive të tyre.

Partner të AEFE, ne ofrojmë një mësimdhënie në përputhje me programet franceze. Mësimdhënia jonë është njohur edhe nga qeveria vendase, e cila e konsideron mësimdhënien tonë si të shkëlqyer.

Me mësime në gjuhën frënge, angleze dhe vendase, nxënësit tanë janë gati për t’u bërë qytetarë të ardhshëm të botës.

Keni nevojë për më shumë informacion?

Jemi të gatshëm për t’ju ndihmuar të gjeni shkollën më mirë për fëmijën tuaj.