Kopshti

OBJEKTIVA THELBËSORE

Kopshti të përgatit për mësimet themelore të leximit, shkrimit dhe llogaritjes. Objektivat e tij thelbësore janë shoqërizimi, përdorimi i gjuhës, i numrave dhe i gjestit grafik, zhvillimi i ndjeshmërisë dhe i personalitetit të çdo nxënësi. Metodat e tij u japin përparësi manipulimit, zbulimit, eksperimentimit në fushat e ndryshme: artistike, kulturore, fizike, shkencore.

  • Grupi fare i vogël: 2 vjeç e gjysmë
  • Grupi i vogël: 3 vjeç
  • Grupi i mesëm: 4 vjeç
  • Grupi i madh: 5 vjeç

MBËSHTETJE E PËRSHTATËSHME

Çdo mësues i kopshtit ndihmohet nga një ndihmëse filloreje me kohë të plotë. Ne e konsiderojmë të rëndësishme që fëmijët të mund të zhvillojnë në një kuadër shkollor, me mësues të formuar, mësimet e para që do t’u lejojnë më pas të nisin shkollimin fillor me më shumë besim. Duke zgjedhur të regjistroni fëmijën tuaj që në kopsht, ju i jepni atij mundësinë të hedhë bazat e një zhvillimi harmonik në një mjedis dashamirës, të përshtatur mjaft mirë për moshën e tij. Ju i lejoni atij sidomos të nisë me butësi një rrugëtim të vërtetë shumëgjuhësh të qëndrueshëm, ku frëngjishtja kombinohet me anglishten dhe me gjuhën kombëtare.

VIZIONI PEDAGOGJIK

Kopshti mishëron një forcë të sistemit arsimor francez:
hyrja që në moshën më të re në mësime.

Fëmija aty mëson të bëhet më i saktë në synimet e veta, më kërkues në realizimet e veta dhe provon kënaqësinë e të ndjerit se si rritet dhe përparon. Ai bëhet i ndërgjegjshëm për interesin e të mësuarit. Objektivi thelbësor i kopshtit është të ndihmojë çdo fëmijë të bëhet autonom dhe të përvetësojë njohuri dhe kompetenca. Kopshti francez ndjek programet zyrtare franceze që përcaktojnë kompetencat e sakta që duhen zotëruar. Mësimet organizohen rreth përparimit progresiv dhe zbatohen në projektet e klasës.

Forca e institucionit tonë është të ofrojë, që në hyrjen në kopsht, një shkollim të vërtetë shumëgjuhësh (frëngjisht/anglisht/gjuhë kombëtare). Organizimi i kohës shkollore organizohet më së shpeshti në barazinë e orëve: një ditë në frëngjisht / një ditë në anglisht. Nxënësi përvetëson kështu një gjuhë gojore të pasur, ku qëllimi është të ketë sukses në vazhdimin e shkollimit:

  • Një mësim shumëgjuhësh nga mësues folës të lindur:
  • Një qasje për nxënësit e të gjitha shtetësive, pavarësisht nga zotërimi i tyre i gjuhës frënge;
  • Një mjedis tërësisht i sigurt;
  • Një pedagogji aktive dhe dashamirëse që favorizon pritjen e nxënësve dhe kënaqësinë e të mësuarit.

Kopshti duhet t’u mësojë fëmijëve ta duan shkollën!

OBJEKTIVAT E PËRGJITHSHME TË KOPSHTIT

1

Të mobilizojnë gjuhën në të gjitha përmasat e saj

2

Të veprojnë, të shprehen, të kuptojnë përmes aktivitetit fizik dhe artistik

3

Të ndërtojnë mjetet e para për strukturimin e mendimit

5

Të eksplorojnë botën

Niseni të ardhmen e tij që sot!

Regjistrimet për vitin 2022-2023 janë hapur.