9-VJEÇARJA

9-VJEÇARJA

9-vjeçarja është institucioni i nivelit të dytë që, në përfundim të shkollës fillore, pret të fëmijët e regjistruar në shkollë. Ata ndjekin në të katër vite shkollimi: klasën e gjashtë, të pestë, të katërt dhe të tretë. 9-vjeçarja ka si qëllim:

  • Të përforcojë përvetësimin e dijeve themelore duke kombinuar mësimet teorike dhe praktike
  • Të mbajë parasysh veçantitë e çdo nxënësi për të mundësuar suksesin e të gjithëve
  • T’u japë nxënësve kompetenca të reja të përshtatura me botën aktuale
  • Ta bëjë 9-vjeçaren një vend të zhvillimit dhe të ndërtimit të qytetarisë, një bashkësi ku privilegjohen përvoja individuale dhe veprimtaria kolektive.

Niseni të ardhmen e tij që sot!

Regjistrimet për vitin 2022-2023 janë hapur.