FJALA E DREJTUESIT TË INSTITUCIONIT

EFI E TIRANËS

Me kënaqësi të madhe, Liceu Francez Ndërkombëtar i Tiranës mirëpret nxënës që nga kopshti, duke nisur nga 2 vjeç, deri në gjimnaz dhe marrjen e diplomës së maturës franceze. Të gjitha ekipet janë të mobilizuara për ta bërë çdo vit shkollor një sukses të vërtetë dhe për t’u mundësuar fëmijëve që na besoni çdo ditë, të zhvillohen plotësisht, të mësojnë, të zbulojnë, të jetojnë së bashku.

Para dy vitesh, EFIT ka marrë akreditimin e shtetit francez për të gjitha klasat e ciklit të ulëta, çka nxjerr në pah njohjen e cilësisë së lartë pedagogjike të mësimdhënësve të institucionit dhe përfshirjen e pandërprerë të të gjithë personelit mësimdhënës dhe administrativ të shkollës. Aktualisht, institucioni është në kulmin e rritjes, duke na lejuar të bëjmë kërkesën për akreditim për klasat e 9-vjeçares.

Ky vit do të konkretizojë shumë projekte për ta zhvilluar institucionin tonë dhe për t’u ofruar kështu më shumë nxënësve tanë duke u lejuar të fitojnë besim në vetvete dhe të zhvillohen.

Synimi jonë është e dyfishtë:

  • t’i mundësojë çdo nxënësi të zhvillohet, të ndërtojë dhe të njohë vetveten dhe të synojë ekselencën.
  • të hapet ndaj të tjerëve dhe ndaj botës në një perspektivë zhvillimi që qëndrueshëm që respekton mjedisin.

NJË PROGRAM, DY KULTURA

Institucioni ynë është një institucion ndërkombëtar, i hapur ndaj të gjithëve dhe që i bazon parimet e veta në hapjen ndërkulturore dhe shumëgjuhësinë. EFIT ndjek programet franceze dhe synon të jetë një urë midis kulturës franceze dhe kulturës shqiptare, veçanërisht përmes partneritetit dhe takimeve.

TË ZBULOJMË SË BASHKU

Ekipet e EFIT kanë treguar gjithmonë një aftësi përshtatjeje në kushtet e imponuara nga kriza dhe ju mund të mbështeteni në të gjithë personelin për ta bërë këtë vit shkollor një çast të madh bashkëpunimi, dijesh, zbulimi dhe gëzimi.

OBJETIVI I EFI

Ne e kemi për zemër të vazhdojmë ta zhvillojmë institucionin tonë, ta hapim atë ndaj botës, ta bëjmë edhe më tërheqës, gjithnjë duke ruajtur përmasën miqësore dhe lidhjen e fortë që karakterizon EFIT dhe gjithë bashkësinë e saj. Së bashku do t’ia dalim!

Niseni të ardhmen e tij që sot!

Regjistrimet për vitin 2022-2023 janë hapur.