FJALA E DREJTUESIT TË INSTITUCIONIT

EFI E TIRANËS

Arritja e një suksesi në shkollën Franceze Ndërkombëtare të Tiranës është një sfidë e përbashkët për nxënësit prindërit dhe stafin e këtij institucioni.

Nën frymën e bashkëpunimit dhe partneritetit, stafi mësimdhenes dhe jo mësimdhenes angazhohet për suksesin dhe mirëqenien e nxënësve tanë, fëmijëve tuaj. Nëpërmjet projektit pedagogjik dhe edukativ, objektivat e përbashkët gjejnë vendin e tyre dhe udhëheqin veprimtarinë edukative në përditeshmeri.

Ne bëjmë cmos për nxitjen e etjes për dijen dhe përmbushjen personale, të cilat mundësojnë përvetësimin e njohurive të përgjithshme e të thelluara. Nxënësit nxiten të jenë të pavaruar në procesin e të nxënit, kureshtarë dhe të informuar, të etur për të marrë njohuri të reja gjatë gjithë jetës së tyre, të ndërgjegjesuar për mjedisin, të gatshëm për të përballuar sfidat e një bote moderne dhe për të luajtur gjithashtu një rol kyc në ndërtimin e së ardhmes.

Zotohem për gadishmërinëdhe përkushtimin tim në shërbim të këtij misioni. E di që mund të mbështetem tek të gjithë anëtarët e EFIT : mësuesit, stafi i shërbimit, stafi administrativ apo pedagogjik dhe përfaqësuesit e prindërve për ta përmbushur këtë mision. Për ta përmbyllur, sidomos te ju, prindërit që na besoni.

Paul-Marie BLANCHARD

Drejtori

NJË PROGRAM, DY KULTURA

Institucioni ynë është një institucion ndërkombëtar, i hapur ndaj të gjithëve dhe që i bazon parimet e veta në hapjen ndërkulturore dhe shumëgjuhësinë. EFIT ndjek programet franceze dhe synon të jetë një urë midis kulturës franceze dhe kulturës shqiptare, veçanërisht përmes partneritetit dhe takimeve.

TË ZBULOJMË SË BASHKU

Ekipet e EFIT kanë treguar gjithmonë një aftësi përshtatjeje në kushtet e imponuara nga kriza dhe ju mund të mbështeteni në të gjithë personelin për ta bërë këtë vit shkollor një çast të madh bashkëpunimi, dijesh, zbulimi dhe gëzimi.

OBJETIVI I EFI

Ne e kemi për zemër të vazhdojmë ta zhvillojmë institucionin tonë, ta hapim atë ndaj botës, ta bëjmë edhe më tërheqës, gjithnjë duke ruajtur përmasën miqësore dhe lidhjen e fortë që karakterizon EFIT dhe gjithë bashkësinë e saj. Së bashku do t’ia dalim!

Niseni të ardhmen e tij që sot!

Regjistrimet për vitin 2023-2024 janë hapur.