Ekipi administrativ & pedagogjik

Ekipi administrativ

Për të ditur më tepër

Ekipi pedagogjik kopsht/fillore

Për të ditur më tepër

Ekipi pedagogjik 9-vjeçare/e mesme

Për të ditur më tepër

Ekipi i FLE / TEFL

Për të ditur më tepër

Oferta pune

Bashkojuni ekipit të Shkollës Franceze Ndërkombëtare të Tiranës! Një ekip i përbërë nga mësimdhënës, kujdestarë dhe personel administrativ të pasionuar dhe të frymëzuar nga e njëjta dëshirë për t’i bërë nxënësit t’ia dalin me sukses.