Ekipi administrativ & pedagogjik

Ekipi administrativ

Për të ditur më tepër

Ekipi pedagogjik

Për të ditur më tepër

Enseignants francophones

Për të ditur më tepër

Enseignants anglophones

Për të ditur më tepër

Equipe FLE / EAL

Për të ditur më tepër

Oferta pune

Bashkojuni ekipit të Shkollës Franceze Ndërkombëtare të Tiranës! Një ekip i përbërë nga mësimdhënës, kujdestarë dhe personel administrativ të pasionuar dhe të frymëzuar nga e njëjta dëshirë për t’i bërë nxënësit t’ia dalin me sukses.