Qendra rekreative

Qendra rekreative

Shkolla Franceze Ndërkombëtare e Tiranës propozon një qendër rekreative gjatë pushimeve shkollore të vjeshtës, dimrit, pranverës dhe verës. Fëmijët kanë rastin të jetojnë veprimtari të bazuara në imagjinatën dhe zbulimin. Programi i veprimtarive argëtuese organizohet rreth një teme. Ai zhvillohet në institucion me dalje të organizuara gjatë javës.

OBJEKTIVAT E QENDRËS REKREATIVE

etapa 1

Të bëjë që koha e pritjes së argëtimeve të jetë një shkëputje në ritmin shkollor

etapa 2

Të favorizojë shprehjen, zhvillimin intelektual, fizik dhe moral të fëmijës

etapa 3

T’i zbulojë jetën e grupit dhe rregullat e jetesës në bashkësi

Keni nevojë për më shumë informacion?

Ekipi i zyrës së regjistrimeve është në dispozicionin tuaj për t’iu përgjigjur të gjitha pyetjeve tuaja.