PËRDORIMI I TEKNOLOGJIVE TË REJA

EDUKIM INTERAKTIV

Shkolla jonë disponon mjete moderne për të kontribuar në zotërimin dhe zhvillimin e teknologjive të reja. Kompjutera, tableta, projektorë që lejojnë një komunikim më të mirë midis shkollave të ndryshme franceze.

Keni nevojë për më shumë informacion?

Ekipi i zyrës së regjistrimeve është në dispozicionin tuaj për t’iu përgjigjur të gjitha pyetjeve tuaja.