Ushqimi

SHËRBIMI I MENSËS

Gjatë pushimit të drekës, fëmijët që marrin vaktet në institucion kanë mundësi, ose ta sjellin ushqimin me vete, ose të përdorin shërbimin e gjysmë-pensionit. Ky shërbim funksionon gjatë gjithë vitit shkollor. Shërbimi sigurohet nga Family Katering, që lëvron vakte të balancuara, menutë e të cilave përpunohen nga një nutricionist.

REGJISTRIMI

Regjistrimi kontaktohet normalisht për një vit; ai mund të kontraktohet dhe anulohet gjatë vitit, duke nënkuptuar që çdo muaj i filluar duhet të paguhet i plotë. Regjistrimi ose anulimi duhet të komunikohen me email në: efit.tirana@gmail.com

 

Keni nevojë për më shumë informacion?

Ekipi i zyrës së regjistrimeve është në dispozicionin tuaj për t’iu përgjigjur të gjitha pyetjeve tuaja.