Kurrikula shkollore

PANORAMË E PËRGJITHSHME

EFIT është institucioni i vetëm francez në Shqipëri i akredituar nga Ministria franceze e Arsimit kombëtar deri në kursin e mesëm viti i 2-të (CM2) apo klasën e pestë. Duke nisur nga 9-vjeçarja (klasa e 6-të), mësimdhënia mbështetet në programet e Qendrës kombëtare të mësimit në distancë (CNED), të dhëna në vend nga profesorë asistentë pedagogjikë.

MODELI PEDAGOGJIK

EFIT u ofron nxënësve të tij një arsimim që bashkon “më të mirën e të dyja botëve”, domethënë një shkollim që kombinon mësimdhënien sipas modelit francez me forcat e arsimimit ndërkombëtar. Kjo ofertë e plotë u lejon të shprehin gjithë potencialin e tyre.

Kopshti: cikli 1

Nga 2 në 5 vjeç, bëhet fjalë për ciklin e mësimeve të para, në TPS – grupin fare të vogël, PS – grupin e vogël, MS – grupin e mesëm dhe GS – grupin e madh të kopshtit.

Zbuloni

Fillorja: cikli 2

Shkolla fillore shkon nga CP – klasa e parë në CM2 – klasën e gjashtë. Këto janë klasat e mësimit themelor me qëllim fitimin e një zotërimi të qëndrueshëm.

Zbuloni

Fillorja: cikli 3

Cikli i konsolidimit lidh tashmë dy vitet e fundit të shkollës fillore dhe vitin e parë të 9-vjeçares…

Zbuloni

9-vjeçarja & Gjimnazi

Misioni i gjimnazit është t’u mundësojë nxënësve nga 15 në 18 vjeç të përvetësojnë një tërësi dijesh…

Zbuloni

Keni nevojë për më shumë informacion?

Ekipi i zyrës së regjistrimeve është në dispozicionin tuaj për t’iu përgjigjur të gjitha pyetjeve tuaja.