TARIFAT E SHKOLLIMIT DHE BURSAT

BURSAT

Qeveria franceze mund t’u japë fëmijëve të familjeve franceze që jetojnë jashtë shtetit një ndihmë për shkollim në formë bursash. Këto propozohen nga komisione vendore të ngritura pranë selive diplomatike ose konsullore dhe jepen sipas mendimit të një komisioni.

Për të përfituar bursa të qeverisë franceze, fëmijët duhet:

  • Të jenë me shtetësi franceze dhe të regjistruar ose në proces regjistrimi në konsullatën e Francës
  • Të frekuentojnë një institucion arsimor francez të njohur dhe të banojnë me familjen e tyre në vendin ku ndodhet institucioni shkollor i frekuentuar.

Niseni të ardhmen e tij që sot!

Regjistrimet për vitin 2022-2023 janë hapur.