Informacione

TRANSPORTI SHKOLLOR

Taksia kalon t’i marrë fëmijët tuaj në shtëpinë tuaj dhe i lë në shkollë çdo mëngjes. Shoferët përzgjidhen me kujdesin më të madh për të garantuar një shërbim efikas dhe të përshtatur me nevojat tuaja.

USHQIMI

Gjatë pushimit të drekës, fëmijët që marrin vaktet në institucion kanë mundësi, ose ta sjellin ushqimin me vete, ose të përdorin shërbimin e gjysmë-pensionit.

Keni nevojë për më shumë informacion?

Ekipi i zyrës së regjistrimeve është në dispozicionin tuaj për t’iu përgjigjur të gjitha pyetjeve tuaja.