Regjistrimet

NISENI TË ARDHMEN E TIJ QË SOT!

Kopshti

Regjistrohuni

Shkolla fillore

Regjistrohuni

9-vjeçara/gjimnaz

Regjistrohuni

Tarifat e shkollimit

Për të ditur më tepër

Na kontaktoni

Marsida Sula

EFI Tirana

Niseni të ardhmen e tij që sot!

Regjistrimet për vitin 2023-2024 janë hapur.