Pas shkolle

VEPRIMTARITË E PROPOZUARA

Kënga

duke nisur nga 5 vjeç

Futboll/Basketboll

duke nisur nga 6 vjeç

Klub bashkëbisedimi në anglisht

duke nisur nga 10 vjeç

Robotikë

duke nisur nga 4 vjeç

Frëngjisht Gjuhë e Huaj (FLE)

duke nisur nga 6 vjeç

Arte figurative

duke nisur nga 3 vjeç

Teatër

duke nisur nga 7 vjeç

Game Design & Photoshop

duke nisur nga 7 vjeç

Modeling 3D

duke nisur nga 10 vjeç

Keni nevojë për më shumë informacion?

Ekipi i zyrës së regjistrimeve është në dispozicionin tuaj për t’iu përgjigjur të gjitha pyetjeve tuaja.