Transporti shkollor

Transporti shkollor

Për shërbimin e transportit shkollor, l’EFIT ka nënshkruar një marrëveshje me Shoqërinë e transportit City Taxi. Taksia kalon t’i marrë fëmijët tuaj në shtëpinë tuaj dhe i lë në shkollë çdo mëngjes. Shoferët përzgjidhen me kujdesin më të madh për të garantuar një shërbim efikas dhe të përshtatur me nevojat tuaja.

SIGURIA DHE REHATIA

Taksitë janë të pajisura me airbag, me mbyllje automatike të dyerve kur automjeti është në lëvizje, si dhe me një sistem gjeolokalizimi për të garantuar sigurinë e fëmijëve tuaj, si dhe rehatinë e tyre.

Ne e dimë se çfarë përfaqësojnë për ju fëmijët tuaj, prandaj veprojmë në mënyrë të tillë që përvoja e tyre të jetë e këndshme dhe që ata të mund të mbërrijnë në shkollë me dëshirën më të mirë.

Informacione

Për më shumë informacione mund të kontaktoni administratën e EFIT me postë elektronike: info@efit.edu.al ose me telefon: 069 60 47 557

SHËRBIMI I TRANSPORTIT SHKOLLOR

Ju mund të telefononi drejtpërdrejt njërin prej operatorëve të shoqërisë City Taxi në numrin: 069 99 99 111

Për çdo informacion shtesë

mund të dërgoni një email në: info@efit.edu.al