Enseignants francophones

Enseignants francophones

Louis ZIKO

Louis ZIKO

Professeur de technologie

Për të ditur më tepër
Nadia Popovic

Nadia Popovic

Professeur de maths, économie et économie spé

Për të ditur më tepër
Zorica Atanasovska

Zorica Atanasovska

Professeur de français, histoire, arts plastiques et éducation musicale

Për të ditur më tepër
Renato Deda

Renato Deda

Mësuese e frëngjishtes si gjuhë e huaj dhe e shqipes

Për të ditur më tepër
Kristiana Potoli

Kristiana Potoli

Professeur assistant pédagogique en SVT, SVT spé et technologie

Për të ditur më tepër
Didier Mailfert

Didier Mailfert

Professeur d'EPS

Për të ditur më tepër