Ekipi administrativ

Ekipi administrativ

Elira SHYTI

Elira SHYTI

Asistente zyre

Për të ditur më tepër
Marsida SULA

Marsida SULA

Drejtoreshë ekzekutive

Për të ditur më tepër
Paul-Marie BLANCHARD

Paul-Marie BLANCHARD

Drejtori i institucionit

Për të ditur më tepër