Ekipi i FLE / TEFL

Ekipi i FLE / TEFL

Kateryna BOJAN

Kateryna BOJAN

Mësuesja e anglishtes

Për të ditur më tepër
Viola STROKA

Viola STROKA

Mësuese e frëngjishtes si gjuhë e huaj/Mësuese e gjuhës shqipe

Për të ditur më tepër
Renato DEDA

Renato DEDA

Mësues i frëngjishtes si gjuhë e huaj/Mësues i gjuhës shqipe

Për të ditur më tepër
Brunilda ISA

Brunilda ISA

Mësuese e frëngjishtes si gjuhë e huaj/Mësuese e gjuhës shqipe

Për të ditur më tepër
Valbona ZALLI

Valbona ZALLI

Mësuese e frëngjishtes si gjuhë e huaj

Për të ditur më tepër