Ekipi pedagogjik kopsht/fillore

Ekipi pedagogjik kopsht/fillore

Valmira CELA

Valmira CELA

Ndihmës-asistente kopshti

Për të ditur më tepër
Asma RAHMANI

Asma RAHMANI

Ndihmës-asistente kopshti

Për të ditur më tepër
Miranda TARJA

Miranda TARJA

Ndihmës-asistente kopshti

Për të ditur më tepër
Virginie Favre Elfiguigui

Virginie Favre Elfiguigui

Kopshti

Për të ditur më tepër
Oriana Del Ciotto

Oriana Del Ciotto

Fillore CE1- klasa e dytë

Për të ditur më tepër
Arjana  BEGOLLI

Arjana BEGOLLI

Kopshti

Për të ditur më tepër
Elsuida Hani

Elsuida Hani

Mësuesja e anglishtes

Për të ditur më tepër
Sylvie ZIKO

Sylvie ZIKO

Fillore CP - klasa e parë

Për të ditur më tepër
Sabrina VICTORIN

Sabrina VICTORIN

Maternelle

Për të ditur më tepër
Sandra PUSKA

Sandra PUSKA

Fillore CE1- klasa e dytë

Për të ditur më tepër
Pauline FOUQUET

Pauline FOUQUET

Fillore CM1/CM2 - klasa e katërt/e pestë

Për të ditur më tepër