Ekipi pedagogjik kopsht/fillore

Ekipi pedagogjik kopsht/fillore

Valmira CELA

Valmira CELA

Ndihmës-asistente kopshti

Për të ditur më tepër
Asma RAHMANI

Asma RAHMANI

Ndihmës-asistente kopshti

Për të ditur më tepër
Miranda TARJA

Miranda TARJA

Ndihmës-asistente kopshti

Për të ditur më tepër
Arjana  BEGOLLI

Arjana BEGOLLI

Kopshti

Për të ditur më tepër
Nathalie  MENARDIN

Nathalie MENARDIN

Kopshti

Për të ditur më tepër
Sylvie ZIKO

Sylvie ZIKO

Fillore CP - klasa e parë

Për të ditur më tepër
Sabrina VICTORIN

Sabrina VICTORIN

Maternelle

Për të ditur më tepër
Sandra PUSKA

Sandra PUSKA

Fillore CE1- klasa e dytë

Për të ditur më tepër
Florent SEVIN

Florent SEVIN

Fillore CE2 - klasa e tretë

Për të ditur më tepër
Pauline FOUQUET

Pauline FOUQUET

Fillore CM1/CM2 - klasa e katërt/e pestë

Për të ditur më tepër