Ekipi pedagogjik

Ekipi pedagogjik

Valmira CELA

Valmira CELA

Assistante Maternelle

Për të ditur më tepër
Asma RAHMANI

Asma RAHMANI

Assistante Maternelle

Për të ditur më tepër
Miranda TARJA

Miranda TARJA

Assistante Maternelle

Për të ditur më tepër
Renato Deda

Renato Deda

Mësuese e frëngjishtes si gjuhë e huaj dhe e shqipes

Për të ditur më tepër
Brunilda Isa

Brunilda Isa

Mësuese e frëngjishtes si gjuhë e huaj dhe e shqipes

Për të ditur më tepër
Valbona Zalli

Valbona Zalli

Mësuese e frëngjishtes si gjuhë e huaj dhe e shqipes

Për të ditur më tepër
Arjana  Begolli

Arjana Begolli

Kopshti

Për të ditur më tepër
Nathalie  Menardin

Nathalie Menardin

Kopshti

Për të ditur më tepër
Sylvie Ziko

Sylvie Ziko

Fillore CP - klasa e parë

Për të ditur më tepër
Sabrina Victorin

Sabrina Victorin

Maternelle

Për të ditur më tepër
Sandra Puska

Sandra Puska

Primaire CE1

Për të ditur më tepër
Pauline Fouquet

Pauline Fouquet

Primaire CM1/CM2

Për të ditur më tepër