Ekipi pedagogjik 9-vjeçare/e mesme

Ekipi pedagogjik 9-vjeçare/e mesme

Zorica ATANASOVSKA

Zorica ATANASOVSKA

Frëngjisht/Arte pamore/Muzikë

Për të ditur më tepër
Edgar VELY

Edgar VELY

Histori-Gjeografi/Filozofi

Për të ditur më tepër
Véronique Larreur

Véronique Larreur

professeur d'anglais/espagnol

Për të ditur më tepër
Kristiana POTOLI

Kristiana POTOLI

Biologji/Fizikë-Kimi

Për të ditur më tepër
Albi Yzo

Albi Yzo

Mësues arti

Për të ditur më tepër