SHKOLLA FRANCEZE E SHËN-PETERSBURGUT

AVENTURA NË SHKOLLËN FRANCEZE TË SHËN-PETERSBURGUT.

Shkolla franceze e Shën-Petersburgut është një institucion partner i AEFE, i akredituar nga Ministria franceze e Arsimit kombëtar… Duke propozuar një program shkollor rigoroz në gjuhën frënge, të plotësuar nga një shkollim në rusisht dhe në anglisht, EFSP u ofron të gjithë nxënësve, që në seksionin më të vogël të kopshtit, një edukim global dhe të hapur ndaj botës.

Kampusi i EFSP, tërësisht i rinovuar më 2014, ndodhet në zemër të Shën-Petersburgut, në afërsi të siteve kryesore historike dhe kulturore të qytetit. Ai ofron hapësira të këndshme pune.

Në fillim të vitit shkollor në shtator 2021, EFSP pret nxënës të ciklit të ulët, që nga grupi më i vogël i kopshtit deri në CM2, dhe të ciklit të mesëm, nëpërmjet CNED, nga klasa e gjashtë deri në maturë.

Keni nevojë për më shumë informacion?

Jemi të gatshëm për t’ju ndihmuar të gjeni shkollën më mirë për fëmijën tuaj.