Një vit shkollor i ri i suksesshëm për Shkollën franceze të Tiranës

VITI I RI SHKOLLOR I 2-TË NË “TIRANA EAST GATE”

Në prani të ambasadorit të Francës, Shkolla franceze ndërkombëtare e Tiranës (EFIT) ka nisur vitin e ri shkollor 14 shtatorin e fundit Për këtë vit të dytë në ambientet e saj të reja të lagjes “Tirana East Gate”, Shkolla regjistron një rritje prej 20% të numrit të nxënësve të saj.

Përballë sfidës së pandemisë së covid-19, ajo është kujdesur veçanërisht për cilësinë e masave shëndetësore si dhe ofertën e përforcuar të mësimit në distancë.

Bravo dhe vit të mbarë të gjithë nxënësve, si dhe drejtoreshës së re, Znj. Elodie Florent, dhe ekipit të saj pedagogjik dhe administrativ!