Shqipëri

Shqipëri

Shkolla franceze ndërkombëtare, Tiranë

Shkolla franceze ndërkombëtare, Tiranë

E themeluar më 2011, Shkolla franceze ndërkombëtare e Tiranës (EFIT) është një institucion në zhvillim të plotë. Ajo pret sot 126 nxënës nga kopshti në ciklin e mesëm...

ZBULONI SHKOLLEN