Shkolla Franceze ndërkombëtare e Prishtinës

Aventura në EFiP

Shkolla Franceze ndërkombëtare e Prishtinës, e ndodhur në periferi të qytetit, është një shkollë që u lejon nxënësve nga fillorja deri në 9-vjeçare të zhvillohen dhe të mrekullohen në një kuadër sigurues dhe motivues.

E hapur ndaj gjuhëve me propozime të larmishme të bazuara mbi shumëgjuhësinë dhe certifikime, ndër të cilët Delf Prim’, mbajtëse e projekteve me Aleancën Franceze dhe shoqatat vendore, EFiP, partnere AEFE, e akredituar për të gjithë shkollën fillore, nxjerr në pah një propozim pedagogjik në përputhje me programet e arsimit francez duke vendosur nevojat e çdo nxënësi në qendër të mësimit.

Një ndjekje CNED për nivelet 9-vjeçare i lejon çdo të riu të përparojë sipas ritmit të tij dhe të përgatisë Diplomën e lirimit.

Keni nevojë për më shumë informacion?

Jemi të gatshëm për t’ju ndihmuar të gjeni shkollën më mirë për fëmijën tuaj.