Kosovë

Kosovë

Shkolla franceze ndërkombëtare, Prishtinë

Shkolla franceze ndërkombëtare, Prishtinë

Shkolla Franceze ndërkombëtare e Prishtinës, e ndodhur në periferi të qytetit, është një shkollë që u lejon nxënësve nga kopshti deri në 9-vjeçare...

ZBULONI SHKOLLEN